Düzeltme Politikası

Görsel ve işitsel yayınlarda kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması durumunda bireylerin bu yayınların düzeltilmesi için tekzip hakkı bulunur.

Düzeltme cevap hakkı, kişilerin şeref ve haysiyetinin korunması ve toplumun doğru bilgilendirilmesinin sağlanması anlamında büyük önem taşımakta olup kişiye kendisini savunma ve zedelenen kişilik haklarının korunması imkanı verir.

Süreli yayınlarda kişilerin şerefi ve haysiyetini ihlal eden veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması durumunda, bundan zarar gören kişilerin, bahsedilen yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği;

Suç unsuru içermeyen, Üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını, sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapılmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak yükümlülüğündedir.